מנהלים בימי משבר – טל אלכסנדרוביץ’ – מנכ”לית בן חורין ואלכסנדרוביץ

Share on Facebook