סיומי בריל, סגן נשיא – משאבי אנוש קבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים

היכולת המרשימה ביותר של אייל לאתגר את הקיים, לעמת את הידוע ולשבש שיבוש של ממש את כל מה שכבר ניסינו והפך להיות פחות רלוונטי – עושה את המפגשים אתו, אישיים וקבוצתיים לאפקטיביים במיוחד ובולטים למרחוק בתרומתם לקידום ופיתוח ממלאי תפקידים וקהילות מקצועיות בארגון. מפגשים אלה הם תמיד שילוב של ידע מקצועי חדשני רחב ממדים, הבנה עסקית וארגונית חדה ומסוגלות לנוע עם הקבוצה בקצב סוחף בין המערכתי לאישי ובחזרה. לכן, האתר הוא סוג של גן עדן לסקרנים, המחפשים תדיר את האתגר הבא.

Share on Facebook