תוכנית המנהלים Creativity in Action

על מסלול המנהלים החדש Creativity in Action במרכז הבינתחומי הרצליה. 
 

Creativity in Action
​מסלול לימודי תעודה במנהיגות יצירתית

המסלול מציע למידה התנסותית מתחומים של פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדע, תקשורת ואומנות, תוך טיפוח חשיבה ביקורתית,
גמישות מחשבתית ומנהיגות יצירתית במצבים של חוסר ודאות.
המשתתפים בתכנית יעברו תהליך עומק אישי לצד תהליך קבוצתי של שיתוף פעולה.

המשתתפים ירכשו כלים של תבונה יצירתית כגון מתודולוגיה של פתרון בעיות, טיפוח אינטואיציה יצירתית,
עבודה על דילמה אישית בקבוצות עבודה, חשיבה פורצת דרך בתחום העבודה והתמודדות אל מול חוסר ודאות.
זאת לצד עבודת עומק ותהליך אישי של דיוק עצמי והגדרה של המשמעות האישית והמקצועית של המשתתף.

דגש מיוחד יינתן על יישום כלי התבונה היצירתית למול אתגרים אישיים ומקצועיים.

לאתר הרשמי.