הכשרת מנהלים ועובדים
איך אפשר לגרום לזה לעבוד באמת?

תעשיית האימון והכשרת העובדים מגלגלת מיליארדי דולרים. על פי הערכות הושקעו בפיתוח מנהלים ובפיתוח עובדים בארגונים בשנה האחרונה כ-370 מיליארד דולר, אלא שרוב המנכלים/מנכ”ליות איתם שוחחתי מאוכזבים מהתוצאות.

הנהלות בכירות מוציאות תקציבים גדולים על פיתוח מנהלים, על הכשרה ועל שיפור עובדים אך לרוב אינם רואים תוצאות, לפחות לא כפי שהיו מצפים. לכל ארגון גדול היום יש מערך למידה משוכלל, מרחבי למידה דיגיטליים, שפע של קורסים ותוכן כמעט אינסופי והתחושה היא שההשפעה הייתה אמורה להיות גדולה יותר, ואולי הציפיות לא נכונות?

הכשרת מנהלים ועובדים

איפה זה פחות או יותר עובד?

יש היבט של פיתוח מנהלים ועובדים ברמה מקצועית וספציפית, זה מישור שלרוב משיג תוצאות: ללמוד עוד שפת תכנות, ללמוד עוד מתודה סדורה של שיווק. אלו תכנים עם סילבוס מוגדר ו”ידע” שאפשר להיבחן עליו.

איפה אין התקדמות ממשית?

ההיבט האחר של פיתוח והדרכת מנהלים ועובדים מורכב הרבה יותר: יצירתיות, יזמות, חדשנות, אומץ ותעוזה להציע רעיונות ולפעול, פתרון בעיות בזמן אמת ויכולת להכיל חוסר ודאות ושינויים, ניהול עצמי
ולימוד עצמי ועוד. אלה הם “הדברים שעושים את ההבדל” – קשה הרבה יותר לבחון עליהם ולנטר אותם. כולם מדברים על החשיבות של מיומנויות המאה ה-21ii. ועדיין, אנו מתקשים ללמד אותן. זהו האתגר האמיתי ויש לו כמה כיוונים שאפשר וצריך להתחיל לצעוד בהם.

נמנה כמה מהם:

1. העבודה והחיים הם חלק מאותו עניין: אם נמשיך להתמקד בפיתוח מנהלים במישור המקצועי בלבד (או בעיקר בו) נקבל תוצאות חלקיות מאוד, אפילו זניחות. יש קשר מובהק בין האופן שבו נתנהל ביום יום שלנו לבין האופן שבו נחשוב ונפעל אחר כך מול אתגרים בעבודה. אדם נוקשה מחשבתית בכל אורחות חייו
יתקשה פתאם להיות מישהו אחר כשצריך. אי אפשר לבודד יותר בין העולמות וצריך להבין שדרך החשיבה
שלנו במרחב אחד “מדביקה” את דרך החשיבה שלנו במרחב אחר.

2. רוב המנהלים והעובדים ממשיכים לתפוס מושגים כמו “יצירתיות” כמושגים מופשטים, לעיתים מאיימים ובלתי מובנים. למרות השיח החוזר ונשנה על תכונות של יצירתיות, יזמות וחדשנות – מתקשים אפילו חוקרים להגיע להסכמה בדבר הגדרה משותפת. חייבים להפוך את כל הדיון למוחשי, בסיסי ופשוט הרבה יותר.

3. תהליכי פיתוח והכשרה, סדנאות מנהלים ואפילו הרצאות בארגון – יכולים וצריכים להביא ערך ספציפי וקונקרטי. אין צורך עוד בהרצאות השראה רק כדי “לפתוח את הראש”. חייבים לראות כיצד כל שעה יקרה שלנו מוקדשת לערך ממשי. “יהיו כלים?”, שואלים אותי מידי פעם בארגון לפני שאני בא, ברוב המקרים הם מופתעים לטובה שאכן היו כאלה. הכל חייב לעבור למישור יותר קונקרטי.

4. רפלקציה היא האלמנט שמחבר הכל יחד: לחשוב בכל שבוע מחדש מה קבלנו ולמדנו שלא ידענו קודם. המשובים האמיתיים שחשובים ביחס לפעילויות הכשרה והדרכה הם השאלה: איזה דבר חדש למדתי?
לא עד כמה נהניתי או התחברתי. לשאול ולקבל תשובות ספציפיות ולחשוב ביחד: מה הבנו שלא ידענו קודם? כך בכל שבוע, אחרי כל פעילות, אחרי כל אירוע חשוב בחברה.

מקום העבודה שלנו הוא המקום שמזמין אותנו להתפתח. כל ארגון גדול הפך כבר מזמן לסוג של בית-ספר למבוגרים. עלינו להציע חוויה מתקנת, או משלימה, למסלול הלימודים שעברו המנהלים והעובדים שלנו עד שהגיעו לארגון שלנו. בניגוד לבית-הספר או לאוניברסיטה, הכל צריך להיות מוחשי, רלוונטי ומחובר למציאות. עלינו להתייחס לקדושת הזמן של כל המשתתפים ולחבר ביניהם, אחרת נישאר עם אלפי פעילויות, אלפי אפיזודות של פיתוח מנהלים ועובדים, עם תוצאה דלה ושולית, בוודאי ביחס להשקעה.

i https://www.statista.com/statistics/1232500/size-of-the-workplace-training-market-north-america-and-rest-of-the-world/

ii Lucas, B. (2019). Why we need to stop talking about twenty-first century skills. Centre for Strategic Education (CSE). http://www.expansiveeducation.net/resources/Documents/Lucas%20(2019)%20Why%20we%20must%20stop%20talking%20about%2021st%20century%20skills.%20Melbourne%20Centre%20for%20Strategic%20Education.pdf

Lamb, S, Maire, Q and Doecke, E (2017) Key Skills for the 21st Century: An Evidence based Review, Centre for International Research on Education Systems, Sydney.

Heckman, J and Kautz, T (2013) Fostering and Measuring Skills: Interventions that Improve Character and Cognition, NBER Working Paper 19656, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Gutman, L and Schoon, I (2013) The Impact of Non-Cognitive Skills on Outcomes for Young People: Literature Review, Institute of Education, University of London, London.

Pellegrino, J and Hilton, M (Eds) (2012) Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the Twenty-first Century, National Research Council, Washington, DC.

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/

Fadel, C. (2008). 21st Century Skills: How can you prepare students for the new Global Economy. Retrieved February, 20, 2018. https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf

Share on Facebook